Λίστα Επιθυμιών

 ProductPriceStock status 
Granja Paraiso 92 (Pink Bourbon) – Colombia Price: 25,00  In stock Επιλογή 25,00  In stock Επιλογή
Cordilerra de fuego - Costa Rica Price: 12,50 45,00  In stock Επιλογή 12,50 45,00  In stock Επιλογή
Decaf - Colombia Price: 9,00 32,00  In stock Επιλογή 9,00 32,00  In stock Επιλογή
Gotiti - Ethiopia Price: 13,50  In stock Επιλογή 13,50  In stock Επιλογή
Decaf - Colombia Price: 9,00 32,00  In stock Επιλογή 9,00 32,00  In stock Επιλογή
Hario paper filters for V60-02 dripper Price: 7,00  In stock Προσθήκη στο καλάθι 7,00  In stock Προσθήκη στο καλάθι
Monte Cristo - Brazil Price: 8,50 30,00  In stock Επιλογή 8,50 30,00  In stock Επιλογή
Carnaval - Colombia Price: 10,00 36,00  In stock Επιλογή 10,00 36,00  In stock Επιλογή
Gotiti - Ethiopia Price: 13,50  In stock Επιλογή 13,50  In stock Επιλογή
Gaggia - Viva Prestige Price: 189,00  In stock Προσθήκη στο καλάθι 189,00  In stock Προσθήκη στο καλάθι
Amber - El Salvador Price: 25,00  In stock Επιλογή 25,00  In stock Επιλογή
Cordilerra de fuego - Costa Rica Price: 12,50 45,00  In stock Επιλογή 12,50 45,00  In stock Επιλογή
Amber - El Salvador Price: 25,00  In stock Επιλογή 25,00  In stock Επιλογή
Gaggia - Naviglio Milk Price: 630,00  In stock Προσθήκη στο καλάθι 630,00  In stock Προσθήκη στο καλάθι
Carnaval - Colombia Price: 10,00 36,00  In stock Επιλογή 10,00 36,00  In stock Επιλογή
Granja Paraiso 92 (Pink Bourbon) – Colombia Price: 25,00  In stock Επιλογή 25,00  In stock Επιλογή